KONCUK’TAN, İNFAZ KORUMA MEMURLARI İÇİN KANUN TEKLİFİ

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, kadrosu genel idari hizmetler sınıfında olan infaz koruma memurlarının yaptıkları iş ise güvenlik işi bu nedenle mesleği ile yaptığı görevde uyuşmazlık olması nedeniyle güvenlik hizmetleri sınıfına geçmesi için düzenlemeye gidilmesi gerektiğini yaptığı yazılı açıklamada belirtti.

Kadro uyuşmazlığı sebebi ile, çalışanlar bu konuda birçok sıkıntı yaşamaktadır. Maaşları ise en düşük memur maaşına denk gelmekte; en yakın iş kolunda çalışan polis memurunun maaşı bu kadroda çalışanların iki katını almaktadır. Kadrolarının güvenlik sınıfına geçirilmesi durumunda infaz koruma memurlarının birçok sıkıntısı çözülmüş olacağını ifade etti.

Bu bağlamda, Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılması “14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (VII) numaralı bendine “emniyet mensubu memurları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurlarını” ibaresi eklenmesi gerektiğini bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Kanun teklifi sunduğunu açıklamalarında belirtti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir